Biyometrik Sistemler ve Tarihçesi

Biyometrinin birçok tanımı olmakla birlikte bilişim sistemleri kullanarak insana özgü ve her insandan insana değişen eşsiz özellikleri kullanarak tanımayı sağlayan sistemler olarak ifade edilebilir. Bu sistemler sadece bireye özgü tıpkı bir kimlik numarası gibi başka bir bireyde olmayan eşsiz özellikleri tanıma mantığı ile çalışan bir yapıdır. Bu yöntem parmak izi, el ve yüz şekilleri, ses ve retina gibi faktörlerin tanınmasını içerir. Kimlik doğrulamanın bir türü olan sahiplik temelli kimliklendirmede; kullanıcılar kendileri ile eşleşen bir objeye sahiptirler. Bu obje genelde manyetik kart, rozet veya anahtardır . Aslında birçok biyometrik yöntem bir birine benzemektedir. İlk olarak eşsiz karakteristik özellikler elde edilir ve bunlar dijital hale getirilip bir veri tabanında tutulur. Tanıma sürecinde ise tanınmak istenen kişinin özellikleri yine bu veri tabanında yer alan verilerle değişik yöntemlerle kıyaslanarak sonuca gidilmektedir. Bu sistemlerin en güzel yanlarından biri hızlı sonuç alabilmektir. Keza bu hız kısa sürede sonuca varmamızı sağlayarak, tanıma işlemini yapmamızı sağlar. Güvenlik noktasında en az risk ve hata payı ile bu sistemler kart, şifre veya pin gibi yöntemlere göre tercih edilmesinin en önemli faktörü kişinin herhangi bir kart taşıma gereği olmaması ve şifre ezberleme ihtiyacı olmasıdır. Zaten kişi kendisi ile birlikte tekil ve kendine münhasır özelliklerini taşımaktadır. Zaten biyometrik temelli kimliklendirme sistemlerinde kullanıcı sisteme kendisine ait olan ve üzerinde her daim taşıdığı parmak izi, iris, ses, el geometrisi, yüz gibi bir fizyolojik özelliğini veya imza atış, yürüyüş gibi bir davranışsal özelliğini kullanarak giriş yapar . Bu kadar kolay hızlı ve güvenli sonuç elde etmemizi sağlayan bu sistem sayesinde birçok işlem rahatlıkla gerçekleştirilebilir. Bu sebepledir ki bu teknoloji günümüz dünyasında başlı başına bir sektör haline gelmiştir.

 

Biyometrik Sistemlerin Tarihi

Günümüz dünyasında yaygın kullanımı olan biyometri teknolojisinin uzak geçmişe  dayanan bir mazisi vardır. Biyometrik sistemlerin basit halleri ile binlerce yıl önceden beri kullanıldığı bilinmektedir. Şöyle ki eski Mısır’da bu teknoloji günlük hayatta yaygın olarak kullanılmıştır. Keza birçok antik mısır kaynağın da insanların kendilerine has özellikleri olan göz, saç, kaş vb. özellikler insanları nitelendirmede kullanıldığı belirlenmiştir. Birçok yöntem tarımsal süreçler başta olmak üzere hukuki süreçlerde kullanıldığı yine incelenen kaynaklarda yer aldığı görülmüştür. Yine geçen yüzyılda kriminalistlerin insan fiziksel özelliklerinin insanların kriminal eğilimler noktasında etkisi olup olmadığı konusundaki araştırmaları dikkat çekmiş, bu alana olan ilgili artırmıştır. Bu çalışmalar neticesinde birçok alet, edevat ve ölçüm ortaya çıkmıştır. Elde edilen ölçümlerin doğruluğu tartışılmakla birlikte özellikle parmak izi kolluk kuvvetleri tarafından kullanılmaya başlanmıştır ve giderek kabul görmüştür. Fakat bu durum her ne kadar tartışmalı bir konu olsa da kolluk kuvvetlerince yaygın kullanımı olmuş ve halen günümüz dünyasında da kullanılmaktadır. Diğer yandan biyometrik özelliklerin bilişim sistemler tarafından otomatize edilmiş olarak tanıma meselesi ticari ve askeri alanda yıllarca ciddi araştırma konusu haline gelmiştir. Bu alanda birçok proje yapılmıştır. Örneğin el geometrisi okuyucusu bunlardan bir tanesidir. Fazla başarılı olmamakla birlikte bu cihaz daha başka çalışmaların yapılması konusunda araştırmacıları cesaretlendirmiş ve yeni çalışmalara yitmiştir. Bu çalışmalar meyvesini vermiş değişik firmalar bu alanda değişik ürünler pazara sürmüş ve bu sektörün mihenk taşı haline gelmiştir. Diğer yandan parmak izi alanında da çalışmalar yapılmış ve ciddi anlamda ilerleme kaydedilmiştir. Biyometrik sistemlerin uygulama alanları günümüzde oldukça çeşitlidir. Özellikle hava alanları giriş ve çıkış işlemleri, kredi kartı uygulamaları, kriminal amaçlı teşhis ve tespit uygulamaları, sigorta şirketleri, ağ ve veri güvenliği, sosyal güvenlik, vergi süreçleri gibi kamu hizmetleri, e-ticaret, elektronik imza uygulamaları, internet bankacılığı, ATM’ler, çağrı merkezleri, personel takibi, hasta takibi bu gibi sosyal sistemlerde kullanılmalarının yanında artık, bilgisayarlar, PDA olarak adlandırılan el bilgisayarları, cep telefonları ve ev kilit sistemlerinde de kullanılmaktadırlar. İçinde bulunduğumuz yüzyıl başta olmak üzere özellikle doksanlardan itibaren yüz tanıma ve retina tanıma başta olmak üzere temassız tanıma teknolojileri ağırlık kazanmıştır. Son çeyrek yüzyıllık dönemde birçok üretici bu alanda uzmanlığını artırmış ve daha iyi bir pazar payına sahip olmak için yeni teknolojiler ve metodolojiler üzerinde çalışmalar yürütmektedir.

Kaynakça:

[1]Sağıroğlu, Ş., Özkaya, N., “Açık Anahtar Altyapısı ve Biyometrik Teknikler”, I. Uluslararası Bilgi Güvenliği Ve Kriptoloji Konferansı, 2006.
[2] Saday, T., Akhan, N., “Bilgisayar Destekli Kimlik Tespit Sistemlerinde Biometrik Yöntemlerin Değerlendirilmesi”, Akademik Bilişim Konferansları, 2003.
[3] Yozgat, M., “Bilgisayarda Parmak İzi Tanıma”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü, Ankara, 2004.