İnsansız Hava Araçları(İHA-UAVs-Drone) Tarihçesi

Drone’lar -uzaktan komutalı insansız hava araçları- son zamanların teknoloji dünyasına büyük bir ivme kazandırmıştır. Aslında, geçmişi çok eski yıllara, hatta asırlara kadar uzanmaktadır. Ama bu cihazları bu kadar değişik ve yeni kılan, her geçen gün çok hızlı bir şekilde gelişmesi ve öldürücü etkilerinin yanı sıra, en küçük kitlelerin bile sahip olabileceği bir aygıta dönüşmüş olmasıdır.

Tesla’nın Oyuncağı…

 1898’li yıllarda Tesla’nın öncülüğünü yaptığı bir fikrin ilk denemesi ile başladı Drone’un
serüveni. New York’ta suyla dolu bir platformun üstünde duran uzaktan kumandalı bir tekneyi seyircilerin verdiği talimatlarla uzaktan kontrol eden Tesla, bu gösteriyle tüm dünyanın dikkatini üstüne çekmişti. Aslında, yıllarca çocukların uzaktan kumandalı arabalarında ve benzeri cihazlarda kullanılan radyo frekansı ile uzaktan kontrolden daha öte bir şey değildi bu deneme. Askeri uzmanlar, bu uzaktan komutalı araçları nasıl stratejik amaçlar için kullanabileceğini düşünmeye başlamıştı. Örneğin, 1898 Amerika-İspanya savaşı süresince, Amerikan ordusu, hava faaliyetlerinde kamera kitleri kullanarak ilk keşif resimlerini elde etmişti. Diğer taraftan, daha da öncesinde, 1849 yılında, Avusturya ilk insansız hava aracı denemesini, patlayıcılarla dolu bir balon ile Venedik’e saldırarak gerçekleştirmişti.

devam edecek…