Yeryüzüne Ait Görüntülerde İHA Kullanımının Yaygınlaşmasının Nedenleri

Günümüzde birçok alanda, uzaktan algılama ve fotogrametri teknikleri ile üretilen veriler kullanılmaktadır. Gelişen teknolojilerle birlikte uzaktan algılama, fotogrametrik algılayıcılar ve taşıma platformları hızlı bir şekilde değişmekte ve gelişmektedir. Helikopter, uçak ve uydular gibi birçok taşıyıcı platform amaçlarına uygun olarak yeryüzüne ait görüntülerin elde edilmesi için başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. Ancak küçük alanlar söz konusu olduğunda bu tür insanlı taşıyıcı platformlar ve uydular ile veri toplamada bazı sorunlar ile karşılaşılmaktadır.Bu sorunlar şöyle sıralanabilir:

-Uydular ve uçaklar yüksek fırlatma ve uçuş maliyetine sahiptir. Bundan dolayı bu araçlardan elde edilen görüntü ve fotoğraflar çok pahalıdır.
-Uydular çalışma alanı üzerinden sınırlı sayıda, belirli gün ve saatlerde geçmekte, istenildiği zaman tekrarlı uçuş yaptırılamamaktadır. Bundan dolayı istenildiği zaman anlık veri elde etme imkanı olmamaktadır. Benzer şekilde uçaklar ancak belirlenen bir zamanda sınırlı sayıda uçuş yapabilmekte, aynı alanın tekrarlı uçuşu çok büyük maliyetleri ortaya çıkarmaktadır.
– Hava koşulları, uydu ve uçakların görüntü alabilmesi için çok önemlidir. Özellikle bulutlu havalarda uydulardan ve uçaklardan elde edilen görüntüler küçük alanlarda büyük sıkıntılar ortaya çıkarmaktadır.
– Günümüzde küçük tarım alanların, heyelan risklerinin, arkeolojik kazıların izlenmesi gibi uygulamalarda hızlı ve hassas tekrarlı ölçümlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ölçümlerin uydu ve uçaklar ile yapılması maliyet ve hız açısından oldukça zordur.

Bu nedenle, algılayıcı platform olarak kullanılan uydular ve insanlı hava araçlarındaki kısıtlamalar dolayısıyla küçük alanları içeren çalışmalarda bu sistemlere alternatif olarak İHA’lar geliştirilmiştir.

Kaynak:

R. ÇÖMERT, Uğur AVDAN, Emre ŞENKAL.: İnsansız Hava Araçlarının Kullanım Alanları ve Gelecekteki Beklentiler