Kürk Mantolu Madonna-Sabahattin Ali

Kürk Mantolu Madonna, Sabahattin Ali  tarafından  1943 yılında yayımlanan, öykülerine göre daha az bilinse de  Türk edebiyatının temel taşlarından birisidir. Kürk Mantolu Madonna, sayfalar ilerledikçe hayata dair bir çok şey bulabileceğiniz, toplumsal olaylara ilişkin saptamaların olay akışı ve diyaloglarla canlı bir şekilde sunumu ile  karşılaşacağınız müstesna bir eserdir.

Romanımızın kahramanı Raif Efendi romanın genelinde kendi halinde, sessiz, sakin, içine kapanık bir karakteri yansıtmakta, bu sessizliğin en gerisinde ise bir kadına olan tutkulu bir sevda gizlemektedir. Not defterinde gizlediği bambaşka bir hayat vardır aslında. Maria Puder ise yaşamın kıyısında kendi kendine debelenirken; aşkıyla içindeki tüm gizli güçleri sere serpe yaşamak isteyen; güçlü bir kadını simgelemektedir. Aslında kitaba ismini veren “Kürk Mantolu Madonna” dır. Eser, bu iki kahramanın hayatında, okuru da öyküye katarak ilerleyerek son bulmaktadır.

Güzel bir kaç alıntı yapacak olursak:

“Bir kadının bize her şeyini verdiğini zannettiğimiz anda onun hakikatte bize hiçbir şey vermiş olmadığını görmek, bize en yakın olduğunu sandığımız sırada bizden, bütün mesafelerin ötesindeymiş kadar uzak bulunduğunu kabule mecbur olmak acı bir şey.”

“Kaybedilen en kıymetli eşyanın, servetin, her türlü dünya saadetinin acısı zamanla unutuluyor. Yalnız kaçırılan fırsatlar asla akıldan çıkmıyor ve her hatırlayışta insanın içini sızlatıyor. Bunun sebebi herhalde, ‘Bu öyle olmayabilirdi!’ düşüncesi.”

Eserin, bir oturuşta bitirilebilecek, canlı anlatımı ile sizi olduğunuz yerde saatlerce hareketsiz bırakacak bir etkiye sahip olduğunu söyleyebilirim. Son söz; her okur bence bu kitabın havasını teneffüs etmelidir.

Diğer eserleri için:https://www.idefix.com/yazar/sabahattin%20ali

Kitaplığımızı inceleyelim…