Hiperspektral Görüntüleme Nedir?

Hiperspektral görüntüleme (Hyperspectral Imaging), diğer spektral görüntülemeler gibi bilgiyi toplar ve elektromanyetik tayfta işlemden geçirir. Ama insan gözünün 3 bantta (kırmızı, yeşil ve mavi) algılayabildiği görünür ışıktan başka, spektral (tayfsal) görüntüleme, tayfı birçok banda ayırır.

Hiperspektral görüntüleme yüzey materyallerinden yansıyan enerjinin dar ve bitişik çok sayıda dalga boyu bandında ölçümüdür. Hiperspektral; ‘hiper’ yani çok fazla, aşırı anlamındadır, ‘hiperspektral’ çok sayıda spektral banttan oluşan anlamına gelmektedir. ‘Görüntüleme spektrometrisi’ (imaging spectrometry) terimi de zaman zaman hiperspektral görüntüleme ile eş anlamda kullanılır. Hiperspektral alıcıların en belirgin özelliği çok bantlı (multispektral) görüntülerden farklı olarak çok daha fazla banda sahip olmalarıdır. Ancak, alıcıları hiperspektral yapan özellik bant sayısından çok, bantların ne kadar dar ve birbirine ne kadar bitişik olduğudur

Hiperspektral görüntü  işleme uzaktan  algılamada önemli bir araştırma alanıdır. Nesne veya malzemelerin  spektral imzaları ile geniş bir uygulama alanına sahiptir: Savunma, kimyasal inceleme, tarım ve medikal gibi pek çok alanda kullanılmaktadır. Hiperspektral görüntüleme ile kızıl ötesi ve görünür bölgelerden birçok dar dalga boyuna ait imge verileri elde edilmekte ve bunun sonucunda dalga boyuna göre ayrışım sağlanmaktadır. Hiperspektral görüntü üzerinden seçilen herhangi bir pikselin ışıklılık değerlerinin dalga boylarına göre oluşturduğu imza malzemeye özel bir davranış göstermektedir.

Hiperspektral Görüntüleme;

-Orman bitki örtüsünün haritalansırılması ve sınıflandırılması,

-Şehircilik ve arazi kullanımı,

-Su kaynakları ve tarımsal ürünlerin türünün belirlenmesi,

-Madencilik ve Jeoloji,

-Mikrobiyoloji gibi pek çok sivil ve askeri uzaktan algılama uygulama alanlarında kullanılmaktadır.

Bu kapsamda, hiperspektral uzaktan algılama verileri, hava ve uzay kaynaklı sistemlerden elde edilebilir.

Ayrıca bakınız…

NDVI nedir?

Kaynak:

(1) http://eoedu.belspo.be/en/guide/hyperspec.asp?section=2.5.1.3

(2)https://www.researchgate.net/profile/Mustafa_Teke/publication/277910512_TUBITAK_UZAY%27da_Hiperspektral_Goruntu_Isleme_Arastirmalarii_2012-2014/links/56b4fde808ae44bb33057bbb/TUeBITAK-UZAYda-Hiperspektral-Goeruentue-Isleme-Arastirmalarii-2012-2014.pdf

(3)http://akademikpersonel.kocaeli.edu.tr/deniz.gercek/diger/deniz.gercek16.04.2013_23.41.15diger.pdf

(4) http://dergipark.gov.tr/download/article-file/63848

(5) Yedinci Ulusal Savunma Uygulamaları Modelleme Ve Simülasyon Konferansı ,Hiperspektral Görüntülemede Su Etkisinin Modellenmesi, İsa Cem Eken ve Yasemin Yardımcı Çetin