NDVI nedir?

Günümüzde gelişen uzay teknolojisinin, yeryüzü kaynaklarını izleme, arazi kullanımı/arazi örtüsü haritalamada oldukça güvenilir ve yüksek doğruluklu bilgilerin elde edilmesinde oldukça yarar sağlamaktadır(NDVI). Örneğin tarımda, ürünün kalitesini ve miktarını yüksek doğrulukta ve yersel ölçümlerden daha hızlı bir şekilde temin edilmesini sağlar. Uzaktan
algılama teknolojilerinin tarımsal uygulamalarda kullanımı ve Coğrafi Bilgi Sistemleriyle entegrasyonu, bitki örtüsünün durumu ile ilgili kompleks analizlerin yapılarak, ülkelerin tarımsal ürün miktarının ve kalitesinin artmasını sağlar.

Bitki örtüsü yoğunluğunun değişim miktarını belirleyen beş farklı bitki örtüsü indeksi mevcuttur.Uygulaması en çok olan indeks ise  NDVI ((Normalized Difference Vegetation Index, Normalize Edilmiş Fark Bitki Örtüsü İndeksi)’dır.

Normalize Edilmiş Fark Bitki Örtüsü İndeksi’nin algoritması;

Normalize Edilmiş                    Kızılötesi – Kırmızı
Fark Bitki Örtüsü İndeksi = ———————————-
……………………………Yakın Kızılötesi + Kırmızı

Normalize edilmiş fark bitki örtüsü indeksi temel olarak, sağlıklı bitki örtüsünden yansıyan radyasyonun, diğer tüm kaynaklardan yansıyan radyasyona oranıdır ve görüntüdeki her pixel konumu için hesaplanır.

Sonuçlar bitki örtüsünün bulunduğu alanın durumuna göre -1 ve +1 değerleri arasında değişim gösterir. Kısaca NDVI, sağlıklı bitki örtüsünün varlığını gösteren +1 ile hiç bitki örtüsü olmadığını gösteren -1 arasında değişen ölçektir.Genel olarak sağlıklı bitkiler yeşil, su kaybına uğramış ve sağlıksız olanlar kahverengidir. 

Kaynaklar:

(1)Çok Zamanlı Uydu Görüntüleri ile bitki Örtüsü Değişim Analizi-A. Akkartal, O. Türüdü,, F.Sunar Erbek
(2)http://www.irfanakar.com/turkish/pdf2/ua/tezler/orman/1%20(10).pdf

(3)https://www.youtube.com/watch?v=rxOMhQwApMc