Web 1.0, 2.0, 3.0 nedir? Farkları nelerdir?

Web 1.0, 2.0, 3.0 kavramlarının süreçlerini bu yazımızda inceleyeceğiz. Bu kapsamda, süreçlerin tamamını yaşayanlar için bir feedback, Web 2.0 nesli için de geçmişe bakma fırsatı sunulmuş olacak.

Web 1.0  Nedir?

Web 1.0, tamamen hyperlinkler vasıtasıyla bağlanan web sayfalarından oluşan World Wide Web’in ilk aşamasına atıfta bulunmaktadır. Web 1.0’ın tam tanımı bir tartışma kaynağı olmasına rağmen, genel olarak etkileşimli içeriği sağlamayan, statik web sitelerinin bir kümesi olduğu söylenebilr. Bu dönemde kullanıcılar internet sitelerini ziyaret eder, almak istediği bilgiyi alır ve siteden gider. Yani içeriğe katkıda bulunma veya özgün içerik üretme gibi bir imkanı söz konusu değildir.

Web 1.0 dediğimizde  Netscape’in hüküm sürdüğü, genelde HTML tabanlı sitelerden oluşan, firma tabanlı, okuma odaklı, kablolu internet yapısının ve Dial-up alt yapısı ile desteklenen internet hizmetlerinin yaygın olduğu, Client – Server yapısının geçerli olduğu bir dünyadan bahsediyoruz.

Web 2.0 Nedir?

2004 yılından beri kullanılan bir terim olan Web 2.0 ile ilgili birçok farklı tanım olsa da bu kavramı ilk olarak ortaya atan Tim O’Reilly’e göre Web 2.0’ın tanımı kısaca “İnternetin imkânlarını daha çok insanın aktif olarak kullanabilmesi programlar ve yeni teknolojiler geliştirmektir.”

Bazı tanımlarda yeni bir teknoloji, bazı tanımlar da ise İnternet dünyasında yeni bir çağ olarak nitelendirilen Web 2.0’ın kullanıcıya sunduğu en büyük gelişme; önceden içerik sağlayıcıların istemcilere cevap vermesi biçiminde tek yönlü işleyen İnternet ortamının biçim değiştirmesi ve tüm istemcilerin aynı zamanda içerik sağlayıcı olabilmesi imkânının sağlanmasıdır.

Günümüzde Web 2.0’nin en önemli temsilcileri facebook, flickr gibi sosyal paylaşım ağları, youtube, google video gibi görüntü paylaşım, e-bay, gitti gidiyor gibi sanal açık arttırma, sahibinden.com gibi sanal satış, wikipedia gibi çok yazarlı ansiklopedi siteleridir.

Web 1.0 ve Web 2.0 Farkları Nelerdir?

Web 3.0 Nedir?

Web 1.0 ve Web 2.0 üzerinde bulunan doküman içeriklerinin sadece insanlar tarafından anlamlandırılmasına yönelik olarak tasarlanmışlar ve kullanıma sunulmuşlardır. Bunun doğal bir sonucu olarak da web üzerindeki bilginin ne hakkında olduğu, ne işe yaradığı ve başka ne gibi bilgiler ile ilişki halinde olduğunun anlaşılması ancak insanların gerçekleştirebileceği bir görevdi.

Web 3.0 içerik kontrolünün yazılımların eline geçtiği bir dünya olarak adlandırılabilir. Birbiriyle iletişim halinde olan veritabanı sistemleri sayesinde nelerden hoşlandığımızı anlayabilen ve buna göre bizlere çözüm sunan bir Web sistemidir. Web 3.0, eski hali Web 2.0’ın sanal dünyaya aktardıklarını anlamlandıran bir ‘Yapay Zeka‘ olarak adlandırılır hale geldi.

Web Teknolojisinde Bilgi Çağı: Web 3.0

Web 4.0 Nedir? İnsanoğlunu Neler Bekliyor?

Web 3.0 ve Blokzincir Uygulamaları Üzerine Bir Değerlendirme

GPT-3 Nedir? Yapay Zeka Alanında Büyük Adım

Kaynaklar:

https://www.biltektasarim.com/blog/web-3-0-semantik-web-nedir-2

https://tr.wikipedia.org/wiki/Web_2.0

https://www.techopedia.com/definition/27960/web-10

https://tr.wikipedia.org/wiki/E%C4%9Fitsel_Ama%C3%A7l%C4%B1_Sosyal_Medya_Kullan%C4%B1m%C4%B1#Web_1.0

Ufuk Türen, Yönetim Bilişim Sistemleri (syf 89-93)

Kurtel Kaan,Web’in Geleceği: Anlamsal Web, Ege Akademik Bakış