Web Teknolojisinde Bilgi Çağı: Web 3.0

Web 3.0 çağına, Web 2.0’dan farklı olarak büyük verileri toplayıp anlamsal (semantik) bir hale getirme dönemi de diyebiliriz.  Semantik web teknolojisi ile toplanan veriler, hem kullanıcılar tarafından kullanılmakta hem de bilgisayarların anlamlandırabileceği bir yapıya ulaşmaktadır. Geleneksel web mantığında merkezi yapı, dağıtım ve kapalı sistemin yerine artık anlamsal web ile birlikte dağıtılmış yapı, her yere dağıtım ve açık sistem olarak işlevini görmektedir. Google arama motorunun basit filtreleme sistemi anlamsal web teknolojisiyle birlikte karşılaştırabilir filtrelemeye dönüşmektedir. Veri insanların anlayabileceği bir biçimde internet üzerinde aktarılmaktadır. Ancak, anlamsal web ile birlikte veri-insan, veri-makine ve veri-ağ ilişkisi gerçekleşecektir. Web 3.0 ya da diğer adıyla anlamsal web teknolojisiyle birlikte bireyin ilgi duyduğu herhangi bir veriye farklı yöntemlerle ulaşabilmesi mümkün olacaktır.

Büyük Veri ve Web 3.0

Web’in yeni halini ele alırken; semantik, yapay zekâ, bulanık mantık gibi kavramlar üzerinden değerlendirmeler yapılmaktadır. Söz konusu değerlendirmelerin odak noktasında ise elbette veri bulunuyor. Veri ise bugün devasa boyutlara ulaşmış durumdadır. Bahse konu devasa verilerin depolanması, yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış veriler olarak tasnifi de Büyük Veri teknolojilerini önümüze getiriyor. Verinin mükemmel biçimde yapılandırılması ve ondan elde edilen bilgi, arama sonuçlarındaki mükemmelliği arttırmaktadır. Aslında tüm bunların temelinde Web 3.0 yatmaktadır diyebiliriz.

Semantik bir çeşit zayıf yapay zekâdır. Makinalar tarafından anlaşılabilir doküman kavramı, makinaların insanlar tarafından belirlenmiş kavramları anlayabilen bir yapay zekâyı öngörmez. Fakat tam olarak belirlenmiş bir problemin, tam olarak belirlenmiş süreçlerle, var olan ve tam olarak belirlenmiş veriler üzerinde çözebilen bir makina yeteneğini kasteder. Bu bağlamda Semantik ağ, büyük ölçekli bir uzman sistem  gibi  de düşünülebilir.

Konu ile ilgili diğer yazımıza bakınız…

Kaynakça:

https://tr.wikipedia.org/wiki/Anlamsal_a%C4%9F

Yengin,D., Yemi Medyanın Olanakları:Semantik Web, İstanbul Kültür Üniversitesi.

http://www.australianessay.com/wp-content/uploads/attachments/71332-materials-4-6.pdf